An cúpla focal

Nollaig Shona Daoibh!

Irish_clover02

Dia daoibh! Just though I would test my Irish a bit- Merry Christmas!!

Tá me ag staidéar sa grinneall na farraige in Cuan na Gaillimhe agus an dríodar muirí. Rinne rialtas na hÉireann mapáil bataiméadrach na hAtlantach. Déanann mé mapa gnathóg. Is féidir linn ag staidéar gealaíocht mhuiri agus sa beantós. Chuaigh mé go dti domhainfharraige in aistear mara anuraidh. Chruinnigh coiréalach agus ag staidéar geomorfeolaíocht. Iniaíonn staidéar ar cgóstaí ag foghlaim cén chaoi múnlaigh tonn sa Trá an Doilín in An Cheathrú Rua agus ag staidéar aigéaneolaiocht na chuain le linn stoirmeacha. Tá me ag staidéar an Dioplóma sa Ghaeilga go páirtaimseartha agus is maith liom an cúrsa. Foghlaimím go leor frásaí nua gach seachtain sa rang Gaeilge agus níl bréag ar bith ansin tá se doiciúil. Caithim a lán ama ag obair gach lá. Bíonn muid an-ghnóthach gach seachtain agus táimid faoi bhrú ach is brea liom é!

Translation from the Irish: An cúpla focal– A couple of words

Tá me ag staidéar sa grinneall na farraige in Cuan na Gaillimhe agus an dríodar muirí.
I am studying the seabed of Galway Bay and the marine sediments.

Rinne rialtas na hÉireann mapáil bataiméadrach na hAtlantach.
The Irish government have done bathymetric mapping of the Atlantic.

Déanann mé mapa gnathóg.
I make habitat maps.

Is féidir linn ag staidéar gealaíocht mhuiri agus sa beantós.
We are able to study marine geology and the benthos.

Chuaigh mé go dti domhainfharraige in aistear mara anuraidh.
I went to the deep sea in a sea voyage last year.

Chruinnigh coiréalach agus ag staidéar geomorfeolaíocht.
We collected coral and studied geomorphology.

Iniaíonn staidéar ar cgóstaí ag foghlaim cén chaoi múnlaigh tonn sa Trá an Doilín in An Cheathrú Rua agus ag staidéar aigéaneolaiocht na chuain le linn stoirmeacha.
I study coastal science learning how waves shape the Trá an Doilín beach at Carraroe and study the oceanography of the bay during a storm(?)

Tá me ag staidéar an Dioplóma sa Ghaeilga go páirtaimseartha agus is maith liom an cúrsa.
I study for the Diploma in Irish on a part-time basis and I like the course.

Foghlaimím go leor frásaí nua gach seachtain sa rang Gaeilge agus níl bréag ar bith ansin tá se doiciúil.
We learn lots of new phrases each week in the Irish class and it is no lie that it is difficult.

Bíonn muid an-ghnóthach gach seachtain agus táimid faoi bhrú ach is brea liom é!
We are very busy all week and we are under pressure but I love it!

2 thoughts on “An cúpla focal

  1. Irish language seems harder than any other european language I think. Thanks for taking us thro’ the easy analogy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.